Estudis d'Història Agrària
Revista fundada el 1978 pel Dr. Emili Giralt i Raventós amb la voluntat de recollir estudis del que era aleshores una nova disciplina, la història agrària. Actualment acull tota mena d’articles originals sobre qualsevol aspecte relacionat amb el món rural (societat, cultura, demografia, món material, família, enginyeria,...), des de l’època medieval fins a la contemporània.

A cada número ,dedica uns articles a un tema determinat en format de dossier, i un altre apartat a articles de temàtica lliure. Els temes són anunciats amb anticipació a fi i efecte que els autors puguin presentar les seves propostes per ésser sotmeses a avaluació.

Periodicitat anual.

La revista està indexada a ISOC, Dialnet, Latindex, Sumaris CBUC, Ulrich's i Regesta Imperii

Els articles de la revista es troben també en format digital a www.raco.cat excepte els tres darrers números.

ISSN electrònic: 2385-359X
ISSN paper: 0210-4830


Darrer número
28: La introducció i expansió de nous conreus (2016)

Arqueologia i història agrària
Crida pels
propers números

Dones, nens i món rural

Es poden enviar propostes a: eha@ub.edu