Estudis d'Història Agrària


Revista fundada per

Emili Giralt i Raventós

Direcció

Rosa Congost i Colomer (Universitat de Girona)
Llorenç Ferrer i Alòs (Universitat de Barcelona)

Consell de redacció

Rafael Aracil i Martí (Universitat de Barcelona)
Josep Colomé i Ferrer (Universitat de Barcelona)
Jaume Dantí i Riu (Universitat de Barcelona)
Santi Ponce i Vivet (Universitat de Vic)
Antoni Riera i Melis (Universitat de Barcelona)
Enric Saguer i Hom (Universitat de Girona)
Enric Vicedo i Rius (Universitat de Lleida)

Secretari

Lisard Palau

centres editors

Universitat de Barcelona
CRHR


amb el suport de

Universitat de Bareelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida