Estudis d'Història Agrària
Arqueologia i història agrària
27: Arqueologia i història
agrària (2015)
Vins i aiguardents
26: Vins i aiguardents (2014)
Conflictes i negociació
25: Conflictes i negociació
en el món rural (2013)
24
24: Enginyeria hidràulica i drets
al voltant de l'aigua (2012)
23
23: Usos agraris i no agraris de l'aigua,
clima i episodis extrems (2010-2011)
22
22: Els capítols matrimonials
en el món rural (2009)
21
21: Miscel·lània (2008)
20
20: Les transformacions agràries a la
Catalunya del segle XVIII (2007)
19
19: Pluriactivitat en el camp
català (2006)
18
18: Economies de muntanya
a Catalunya (2005)
17
17: Homenatge al
Dr. Emili Giralt i Raventós (2004)
16
16: Franquisme i món rural
a Catalunya (2003)
15
15: Agricultures mediterrànies
contemporànies (2002)
14
14: La ramaderia:
aspectes de la seva evolució (2000)
13
13: Alimentació i Història (2000)
12
12: El pairalisme (1998)
11
11: La contractació agrària
a Catalunya (1997)
10
10 (1994)
09
09 (1992)
08
08 (1990)
07
07 (1989)
06
06 (1986)
05
05 (1985)
04
04 (1983)
03
03 (1979)
02
02 (1979)
01
01(1978)